Patentai

 • Grigiškis, S.; Baškys, E.V.; Vilutis, K. 1994 12 25. Naftos teršalus degraduojantis mikroorganizmas Azotobacter vinelandii 21. LR valstybinis patentų biuras Nr. 3111 B.
 • Grigiškis, S.; Baškys, E.V.; Špokienė, A.O. 1994 12 25. Aplinkos, užterštos angliavandeniliais, valymo būdas. LR valstybinis patentų biuras Nr. 3112 B.
 • Baskys, E.V.; Grigiskis, S.; Vilutis, K. 1996 02 27. Method of decomposition of a hydrocarbonpolluted environment by the use of bacterial compositions. USA patent No. 5 494 580.
 • Grigiškis, S.; Čipinytė, V.; Tvaska, B.; Urbanavičiūtė, I.; Rimdeika, R.; Mauricas, M. 2015 07 27. Fermentų kompleksų išskyrimas iš Steptomyces gougerotii 101, daugiafermentinių biopreparatų ruošimas bei taikymas. LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6177 B.
 • Grigiškis, S.; Javmen, A.;  Mauricas, M.; Čipinytė, V.; Kačanauskas, D.; Grygas, F.; Vaitoška, J. 2015 04 27. Terapinė ß-gliukanų kompozicija, moduliuojanti žmogaus imuninę sistemą ir inicijuojanti vėžinių ląstelių ardymą. LR valstybinis patentų biuras, Nr.  LT 6145 B.
 • Grigiškis, S.; Čipinytė, V.; Vaitoška, J.; Aikaitė – Stanaitienė, J.; Gailiūtė, I.; Račkauskienė, G.; Grygas, F. 2015 06 25. Kompleksinis aplinkos valymo nuo naftos teršalų būdas. LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6162 B.
 • Juodeikienė, G.; Kalėdienė, L.; Grigiškis, S.; Bašinskienė, L. 2015 04 27. Sėklinių grūdų ir sėklų apdorojimo būdas.  LR valstybinis patentų biuras, Nr. LT 6142 B.

UAB „Biocentras“  preparatai ir jų pritaikymo technologijos, turinčios Lietuvos Respublikos patentus N 3111B (1992), N 3112 B (1992), Nr. LT 6177 B (2015), Nr. LT 6145 B (2015), Nr. LT 6162 B (2015), Nr. 6142 B (2015)  ir JAV patentą N 5494580 (1996), yra UAB „Biocentras“ nuosavybė.

Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programos „Eureka“, Tarptautinių programų Framework 5 ir Framework 6 projektai, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja UAB „Biocentras“, yra įmonių – projektų vykdytojų intelektinė nuosavybė.

Užsakovui už UAB „Biocentras“ preparatus, technologijas ir/ar projektus sumokėta kaina garantuojama teisė naudoti įsigytą prekę tik savo reikmėms ir nesuteikiama teisė ją perpardavinėti. Komerciniams tikslams turi būti sudaryta atskira komercinė sutartis su UAB „Biocentras“.

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

 • Naftos angliavandenilių sandaros;
 • Meteorologinių sąlygų;
 • Purenimo technologijos;
 • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.