Projektavimas

UAB „Biocentras“ projektuoja nafta ir jos produktais užteršto grunto valymo aikšteles, cechus ir grunto atplovimo nuo naftos teršalų įrenginius.

Esame suprojektavę tris stipriai sunkiasvoriais angliavandeniliais užteršto grunto regeneravimo aikšteles. Vykdant statybos autorinę priežiūrą, buvo pastatyti:

 • Neregeneruojamų naftos produktų utilizacijos cechas Klaipėdos rajone, Kiškėnų kaime (1992 – 1995 metais). Projektinis cecho pajėgumas iki 5000 t nafta užteršto grunto per metus.
 • Grunto, užteršto nafta ir naftos produktais, regeneravimo aikštelė naftos perdirbimo įmonės AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi AB „Mažeikių nafta“ ) teritorijoje (1999 – 2000 metais). Projektinis aikštelės pajėgumas – 2000 t užteršto grunto per metus, bendras valymo aikštelės plotas – 9600 m2.
 •  Išplėsta Grunto, užteršto nafta ir naftos produktais, regeneravimo aikštelė naftos perdirbimo įmonės AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi AB „Mažeikių nafta“) teritorijoje (2005 – 2006 metais). Aikštelės projektinis pajėgumas padidėjo iki 12000 t užteršto grunto/šlamo per metus.

Pagrindiniai reikalavimai projektavimui:

 • Apriboti teritoriją pylimais atsižvelgiant į numatytus valymo pajėgumus;
 • Įrengti reikalingą infrastruktūrą – privažiavimus, važiavimo kelius, inžinerines komunikacijas;
 • Įrengti tvirtą aikštelės dugną tinkamą tiek važinėti sunkiajam transportui, tiek praleisti vandenį;
 • Numatyti naftuoto (kritulių) vandens nutekėjimą į valymo įrenginius, su galimybe jį naudoti pakartotinai;
 • Numatyti galimybę kaupti susidarantį naftuotą gruntą žiemos metu.

Pagal naudojamą valymo schemą objekto teritorijoje išskiriami grunto laukai nebemigruojančių sunkių naftos angliavandenilių galutiniam degradavimui iki leistinų normų panaudojant augalus.

Kiekvienas projektas rengiamas konkrečiam objektui ir yra pagrįstas moksliniais tyrimais bei šiuolaikiniais biotechnologiniais valymo metodais. Mūsų specialistai taip pat vertina projektuojamo objekto įtaką aplinkai, vykdo objektų autorinę priežiūrą bei teikia konsultacijas.

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

 • Naftos angliavandenilių sandaros;
 • Meteorologinių sąlygų;
 • Purenimo technologijos;
 • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.