„UNIDIGES – demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas“

Projekto pavadinimas:

„UNIDIGES – demostracinės pilotinės gamyklos gyvulių atliekų perdirbimui sukūrimas“

Vykdymo terminas:

2011 – 2014

Trumpas projekto idėjos pristatymas:

Bendra projekto vertė: 1 310 678 €.
Trumpas projekto idėjos pristatymas: Projekto metu sukurta demonstracinė pilotinė gyvulių atliekų perdirbimo gamykla, kurioje atliekos perdirbamos į trąšas.
Daugiau informacijos:http://www.unidiges.eu/en/category/proyecto/

Finansinę paramą teikianti institucija:

Life+ programa

Partneriai:

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.