1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu biocentras.lt.

1.2. Pardavėjas – UAB Biocentras, buveinės adresas: V.A. Graičiūno g. 10, LT-02241 Vilnius, juridinio asmens kodas 120324587, PVM mokėtojo kodas LT203245811.

1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.5. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės www.biocentras.lt naudojimosi taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

2.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

3. Prekių užsakymas

3.1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi išsirinkti pageidaujamą prekę, įdėti ją į krepšelį ir spausti mygtuką „Toliau“ bei nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.2. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu pirkimo eigoje, gauna pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

3.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti naudojantis sistema „Paysera“, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

4. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:

4.1.1. Atsiimti prekes Pardavėjo biure adresu V.A. Graičiūno g. 10, Vilniuje (pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 16:30 val., penktadieniais ir prieš švenčių dienas – 8:00 – 15:30 val.).

4.1.2. Gauti užsakytas prekes paštu Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti Pardavėjo biure, o užsakymas pateikiamas Darbo dieną iki 16 val., prekes Pirkėjas gali atsiimti kitą Darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas Darbo dieną po 16 val. arba ne Darbo dieną, prekes Pirkėjas gali atsiimti po 2 (dviejų) Darbo dienų. Apie tai, kad užsakymas paruoštas atsiėmimui, Pirkėjas papildomai informuojamas el. paštu.

4.3. Prekės iš Pardavėjo biuro turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas atsiėmimui. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4. Jeigu pirkėjas pasirenka prekes gauti paštu, o užsakymas pateikiamas Darbo dieną iki 16 val., prekės Pirkėjui registruotu paštu išsiunčiamos kitą Darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas Darbo dieną po 16 val. arba nedarbo dieną, prekės Pirkėjui registruotu paštu išsiunčiamos per 2 (dvi) Darbo dienas. Apie prekės išsiuntimą pirkėjas papildomai informuojamas el. paštu. Pirkėjui prekės pristatomos AB „Lietuvos paštas“ terminais.

4.5. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paštu būdą, įsipareigoja užsakymo pateikimo metu nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

4.6. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių iš pašto skyriaus AB „Lietuvos paštas“ nurodytais terminais, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

4.7. Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir apie tai informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

4.8. Jei Pirkėjas užsisako prekę, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo užsakymo eigoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

4.9. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo būdai 

5.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

5.3. Prekių atsiėmimo Pardavėjo biure ir prekių pristatymo paštu paslaugos yra nemokamos.

5.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.4.2. apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant Prekes Pardavėjo biure.

5.4.3. PVM sąskaita – faktūra Pirkėjui atiduodama atsiimant prekes Pardavėjo biure arba siunčiama paštu kartu su prekėmis.

6. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti kokybiškų maisto papildų ir kosmetikos gaminių.

6.2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

6.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.4. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) atvykus į Pardavėjo biurą. Kitokios prekių grąžinimo sąlygos gali būti suderintos Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu biocentras@biocentras.lt arba telefonu 8 5 266 13 13.

6.5. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

7. Pirkėjo asmens duomenys

7.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra naudojama Elektroninėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu biocentras@biocentras.lt arba telefonu 8 5 266 13 13, pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-16:30  , penktadieniais ir prieš švenčių dienas – 8 – 15:30 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.