„Innovative Energy Solutions for Military Applications” (IESMA 2014)

Šių metų lapkričio 12-13 dienomis UAB Biocentras atstovai dalyvavo tarptautinėje parodoje Innovative Energy Solutions for Military Applications” (IESMA 2014), kurią organizavo NATO ir DELTA. Šios parodos pagrindinis tikslas – suteikti galimybę informacijos, geriausios praktikos, ir technologijų pažangos sklaidai, skatinant energijos vartojimo efektyvumą kariuomenėje. IESMA 2014 dalyvavo atstovai iš visos Europos.

UAB Biocentras atstovai pristatė įmonės mokslininkų sukurtą ir tobulinamą kosmetikos gaminių  rinkinį ARMY-BIOSOL. Šio rinkinio paskirtis odos pažeidimų (nušalimų, nudegimų nuo saulės ar liepsnos, pjautinių žaizdų) pirminė pagalba ir  priežiūra.

Parodos metu įmonės atstovai susilaukė nemažai dėmesio. Daugelis parodos dalyvių  juokaudami sakė, kad tokį rinkinį norėtų turėti ne tik darbo vietoje, bet ir namie, kaip skubios pagalbos rinkinį susižeidus. Taip pat parodos dalyviai nepagailėjo ir patarimų kaip būtų galima patobulinti ARMY-BIOSOL rinkinį. 

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.