UAB Biocentras aktyviai tiria β-gliukanus, išskirtus iš S. cerevisiae mielių ląstelių išorinių sienelių ir yra pasiekęs daug žadančių rezultatų. Vienas iš sėkmės įrodymų – bendrovė kartu su Inovatyvios medicinos centru laimėjo konkursą „Verslo ir mokslo partnerystė 2015” už bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Pagrindiniai pasiekimai ir mokslinių tyrimų rezultatai yra pristatyti publikacijose moksliniuose leidiniuose , sukurtas unikalus β-gliukanų gavimo būdas. Gauti tikslines savybes turintys β-gliukanai bei terapinė β-gliukanų kompozicija moduliuojanti žmogaus imuninę sistemą ir inicijuojanti piktybinių ląstelių ardymą jau yra užpatentuota6, taip pat pateikta patentinė paraiška patento išplėtimui tikslinėse rinkose ES ir pasaulyje. Chromatografiškai atskirtų gliukanų ir iš jų gautų kompozicijų poveikis imuninės sistemos stiprinimui yra patvirtintas tiek laboratoriniame, tiek eksperimentinės gamybos lygmenyse.

 Pagrindinė preparato veiklioji medžiaga yra skirtingos molekulinės masės S. cerevisiae polisacharidų komplekso frakcijos, pagamintos pagal UAB Biocentras priklausantį patentą WO2015159134 A1. Kuriamų produktų esmė slypi inovatyviame veikliosios medžiagos gavimo metode: tirpūs S. cerevisiae β-gliukanai yra gaunami specifinės fermentinės hidrolizės būdu, naudojant β-1.3 gliukanazę iš pareiškėjo įmonei priklausančio Streptomyces rutgersensis 88. Hidrolizuojant netirpų iš Saccharomyces cerevisiae išskirtą β-gliukaną naudojant β-1.3 gliukanazę iš Streptomyces rutgersensis 88 iki tam tikros molekulinės masės oligosacharidų, gaunami norimos molekulinės masės tirpūs β-gliukanai, kurie pagal planuojamą panaudojimo paskirtį gali būti arba naudojami pavieniui, arba apjungiami, sudarant įvairios paskirties galimas terapines kompozicijas.

Inovatyvus gamybos būdas nulemia naujas produktų savybes: reikiamos molekulinės masės išgrynintos S. cerevisiaeβ-gliukanų frakcijos gali būti naudojamos efektyviam skirtingų įgimtos imuninės sistemos ląstelių receptorių aktyvavimui, tikslinis efektas taip pat gali būti gaunamas naudojant įvairaus molekulinio svorio β-gliukanų frakcijų mišinius. β-gliukanų kompozicija, susidedanti iš skirtingo molekulinio svorio vandenyje tirpių β-gliukanų, galinčių tiek imunomoduliuoti, tiek inicijuoti vėžinių ląstelių ardymo procesus.

Gaminama kosmetika

The content of the first tab.
The content of the second tab.
The content of the third tab.
  • Šiltnamių gatvė 29, Pagiriai 14117

  • Tel.: +370 5 266 13 13

  • Mob. tel.: +370 670 30004

  • El. p.: biocentras@biocentras.lt

© Biocentras visos teisės saugomos

×

Cart

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • Naftos angliavandenilių sandaros;
  • Meteorologinių sąlygų;
  • Purenimo technologijos;
  • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.